آمار معاملات بورس/خرید و فروش خُرد سهام کم شد

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر ارزش معاملات خرد بورس کاهش یافت و میانگین روزانه آن 284 میلیارد تومان کمتر از هفته پیشین بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس 4 هزار و 154 … Read More