۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما


برترین‌ها: از زمانی که نخستین دوربین‌های فیلم‌برداری اختراع شدند، همواره بازیگران بزرگی به ایفای نقش در سینما پرداخته‌اند. اما بزرگ‌ترین بازیگران تاریخ سینما چه کسانی هستند؟ قطعاً این سوالی است که پاسخ دادن به آن کاری دشوار است.

با توجه به تغییر سبک بازیگری از گذشته تا به امروز و پیشرفت ابزار فیلم‌برداری، به طور قطع نمی‌توان در این باره نظر داد. اما بعضی بازیگر‌ها در طول حرفه‌ی بازیگری خود، نقش‌هایی را ایفا کرده‌اند که تقریباً تحسین همگان را برانگیخته‌اند و تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا نقش‌هایشان را هرچه بهتر اجرا کنند.

از سوی دیگر برای انتخاب افراد این لیست تنها به یک فیلم توجه نشده است و به کل کارنامه‌ی بازیگری یک فرد توجه شده است. در ادامه با برترین‌ها همراه باشید تا به معرفی ۱۰ بازیگر بزرگ مرد در تاریخ سینما بپردازیم که با فیلم‌هایشان خود را در تاریخ سینما ماندگار کرده‌اند.

۱۰. دنزل واشنگتن

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

بازیگران تیره پوست کمی به اندازه واشنگتن توانسته‌اند استعداد خود را بر روی پرده‌ی نقره‌ای به نمایش بگذارند. او که بازیگری کاملاً رقابت‌طلب است در همه‌ی فیلم‌هایی که به ایفای نقش می‌پردازد، تمام توان خود را به کار می‌گیرد. ﻓﯿﻠﻢ «ﻣﺎﻟﮑﻮﻡ ﺍﯾﮑﺲ» ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻪﻃﻮﺭﯼﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏﺷﺒﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ مشهورترین ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩ.

بعد از این فیلم ﻭﯼ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺒﻠﯽﺍﺵ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺭﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ تبدیل شود که تنها در یک ژانر سینمایی به بازیگری می‌پردازد. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۳، واشنگتن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ، ﻧﻘﺶ ﺟﻮ ﻣﯿﻠﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ «ﻓﯿﻼﺩﻟﻔﯿﺎ» ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺩﻫﻪی ۱۹۹۰، ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ «ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﻠﯿﮑﺎﻥ» ﻭ «ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ﺳﺮﺥ» ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺪﯼ ﺑﺎ نام «ﻫﯿﺎﻫﻮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ» ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽِ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺸﯿﺶ» ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺩ.

فیلم‌های برجسته: «افتخار»، «روز تمرین»، «مردی در آتش»، «مالکوم ایکس»، «پرواز»


۹. داستین هافمن

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

وقتی به کارنامه‌ی بازیگری داستین هافمن نگاه کنید، متوجه خواهید شد که این بازیگر به ندرت در فیلم‌های ضعیف به ایفای نقش پرداخته است. هافمن معمولاً در فیلم‌هایش نقش شخصی معمولی و آسیب‌پذیر را ایفا می‌کند. ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻫﻪ‌ی ۷۰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ.

ﺍﻭ ﺑﺎ ۳ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺳﺎﻝ ۱۹۷۰ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ‏ «ﺑﺰﺭﮒﻣﺮﺩ ﮐﻮﭼﮏ» ﺳﺎﺧﺘﻪ‌ی «ﺁﺭﺗﻮﺭ ﭘﻦ»، ﻧﻘﺶ ﺟﮏ ﮐﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ایفا نمود. ﺩﻫﻪ‌ی ۸۰ میلادی ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۲ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ‏ «ﺗﻮﺗﺴﯽ» ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ، ﺩﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﻠﺪﻥ گلوﺏ ﻭ ﺑﻔﺘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﻮﺗﺴﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻘﺪﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﯿﻠﻢ، ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻓﺎﺗﺤﺎﻥ ﮔﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮﺩ.

‏ «ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ» ﺳﺎﺧﺘﻪ‌ی ﺑﺮﯼ ﻟﻮﯾﻨﺴﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺍﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻮﺍﯾﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ. او در این فیلم به قدری نقش خود را عالی بازی کرد که تقریباً همه باور کرده بودند که هافمن فردی دارای معلولیت است. مورد دیگری که باید در کارنامه بازیگری هافمن به آن اشاره کرد، بازی‌های موفق وی در دو ژانر کمدی و درام است. او با بازی در فیلم‌های «فارغ‌التحصیل» و «کابوی نیمه شب» به خوبی این موضوع را به اثبات رساند.

فیلم‌های برجسته: «پاپیون»، «توتسی»، «مرد بارانی»، «کابوی نیمه شب»، «فارغ‌التحصیل»


۸. تام هنکس

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

تام هنکس بازیگری است که با کاریزمای بالای خود توانسته در هر فیلمی که بازی کرده است موفق شود. او با بازی در فیلم‌هایی با ژانر مختلف نبوغ خود را به همه‌ی منتقدان نشان داده است. کافی است که بازی تام هنکس در فیلم‌های «بی‌خوابی در سیاتل»، «نجات سرباز رایان» و «فارست گامپ» را به یاد آورید تا به این موضوع پی ببرید که تام هنکس بازیگری نیست که تنها در یک ژانر سینمایی بازیگری موفق باشد.

ﻫﻨﮑﺲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪین ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ‌ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻩ است. ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، «ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﺍﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮒ» ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ موفقی ﻫﻤﭽﻮﻥ «ﻧﺠﺎﺕ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺭﺍﯾﺎﻥ»، «ﺍﮔﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮ»، «ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ» ﻭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﻮﺗﺎﻩ «ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ» ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲، ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۴٫۲ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۸٫۵ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺭﺁﻣﺪترین بازیگران تاریخ در تاریخ سینما محسوب ﻣﯽﺷﻮﺩ.

هنکس اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که در حال حاضر، بیشتر به کارگردانی علاقمند است تا به بازیگری، اما حتی اگر هنکس در فیلم دیگری نیز به ایفای نقش نپردازد، با توجه به کارنامه‌ی بازیگری‌اش، قطعاً یکی از بهترین‌های تاریخ سینما محسوب می‌شود.

فیلم‌های برجسته: «فیلادلفیا»، «اگه می‌تونی منو بگیر»، «فارست گامپ»، «دور افتاده»، «نجات سرباز رایان»


۷. جیمز استوارت

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

شبیه به تام هنکس، چهره‌ی جیمز استوارت نیز همواره یادآور موفقیت بر روی پرده‌ی نقره‌ای بوده است. نقش آفرینی‌های متعدد در ژانر‌های مختلف، نام استوارت را نیز در کنار بهترین بازیگران تاریخ قرار می‌دهد. ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﻣﺜﻞ بعضی ﺩﯾﮕﺮ از ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺗﺠﻤﻼﺕ ﻧﺒﻮﺩ.

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻦ ﻧﺪﺍﺩ. ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﺪ کاملاً ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ. همین امر باعث محبوبیت دوچندان استوارت در نزد مردم می‌شد. استوارت در دوران بازیگری خود با کارگردانان بزرگ هالیوودی مثل «آلفرد هیچکاک»، «آلدریچ» و «آنتونی مان» همکاری کرد.

البته در بین کارگردان‌های هالیوودی او با هیچکاک بسیار صمیمی‌تر از بقیه بود و هیچکاک نیز در فیلم‌های متعددی از جادوی بازیگری استوارت استفاده کرد. از جمله همکاری این دو می‌توان به فیلم‌های «پنجره پشتی» و «سرگیجه» اشاره کرد که هر دو فیلم در عصر خود جزء فیلم‌های موفق و رکورد شکن هالیوود به شمار می‌رفتند.

دیگر نقطه‌ی درخشان کارنامه‌ی بازیگری استوارت، مربوط به فیلم «چه زندگی شگفت‌انگیزی» اثر کارگردان بزرگ «فرانک کاپرا» است که استوارت تحسین منتقدان را در این فیلم برانگیخت. استوارت ﺑﺮﻧﺪﻩ‌ی جایزه‌ی ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ «ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻼﺩﻟﻔﯿﺎ» ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ «ﻫﺎﺭﻭﯼ» در ﮔﻠﺪﻥ ﮔﻠﻮﺏ سال ۱۹۵۰ ﺷﺪ. استوارت در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷ و تنها ۳ سال پس از مرگ همسرش درگذشت.

فیلم‌های برجسته: «چه زندگی شگفت‌انگیزی»، «هاروی»، «سرگیجه»، «پنجره پشتی»، «داستان فیلادلفیا»


۶. لارنس الیویه

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

لارنس الیویه بازیگر بزرگ اهل انگلستان بود و ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪی ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻟﯿﻮﯾﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۲۰ ﻧﻘﺶ ﺗﺌﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ‏ «ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮﯼ» ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ۶۰ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ۱۱ ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩی ﺍﺳﮑﺎﺭ شد.

الیویه ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻼﺳﯿﮏِ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍیفای ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﭼﻮﻥ «ﺑﻠﻨﺪﯼﻫﺎﯼ ﺑﺎﺩﮔﯿﺮ» ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۹ ﻭ «ﺭﺑﻪﮐﺎ» ﺩﺭ سال ۱۹۴۰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. الیویه با وجود فیلم‌های فاخر خود، هیچ‌گاه موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار نشد، اما در سال ۱۹۷۹ به پاس بزرگداشت فعالیت‌های این هنرمند، جایزه‌ی اسکاری افتخاری به او اهدا شد.

او به غیر از بازیگری، به کارگردانی و تهیه کنندگی نیز علاقه داشت و فیلم‌های زیادی را نیز کارگردانی کرد. اما بازی‌های چشم‌گیر او در خاطر مردم مانده است. الیویه در سال ۱۹۸۹ میلادی درگذشت.

فیلم‌ها و نمایش‌های برجسته: «ربه‌کا»، «اسپارتاکوس»، «هملت»


۵. دنیل دی‌لوییس

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

دی‌لوییس بازیگر بزرگ انگلیسی است که به دلیل ایفای نقش‌های برجسته و خاص، شهرت زیادی در بین مردم دارد. دی‌لوییس با بازی در فیلم‌های «رختشویخانه‌ی زیبای من» و «اتاقی با یک چشم‌انداز» در دهه‌ی ۸۰ میلادی توجه مردم و منتقدان را به خود جلب کرد.

دی‌لوییس در سال ۱۹۸۹ با بازی خیره‌کننده‌ی خود در فیلم «پای چپ من» توانست جایزه‌ی اسکار و بفتا را کسب کند. او با کارکردانان بزرگ سینما مثل «مارتین اسکوروسیزی» و «جیم شریدان» کار کرده است. دو همکاری اسکوروسیزی و دی‌لوییس با نام‌های، «عصر بی‌گناهی» و «دار و دسته‌ی نیویورکی» در زمان خود جزء فیلم‌های موفق به شمار می‌رفتند. جالب است بدانید که او برای ایفای نقش بهتر در فیلم دار و دسته‌ی نیویورکی مدت زیادی را به عنوان یک شاگرد قصاب کار کرده است.

این فیلم برای دی لوییس نامزدی جایزه اسکار را به ارمغان آورد و همچنین موفق شد جایزه‌ی بفتای بهترین بازیگر مرد را نیز دریافت کند. دی‌لوییس همچنین به دلیل وسواس زیادش بر روی انتخاب فیلم‌هایی که در آن‌ها به ایفای نقش می‌پردازد نیز معروف است. بسیاری از بزرگان سینما دی‌لوییس را بزرگ‌ترین بازیگر عصر خود می‌دانند.

فیلم‌های برجسته: «خون به‌پا خواهد شد»، «دارو دسته‌ی نیویورکی»، «لینکلن»، «پای چپ من»


۴. آل‌پاچینو

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

آل‌پاچینو بدون شک یکی از اسطوره‌های زنده‌ی سینما محسوب می‌شود که سالیان سال با بازی‌های درخشان خود منتقدان را به تحسین وا داشته است. مسلماً سینما بدون آل‌پاچینو چیزی کم خواهد داشت. بازی‌های درخشان آل‌پاچینو در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ میلادی هنوز هم نقل محافل بسیاری از دوست‌داران سینما است.

فیلم‌هایی همچون «بعد ازظهر سگی»، «سرپیکو»، «صورت‌زخمی» و سری فیلم‌های «پدرخوانده» فقط قسمتی از کارنامه‌ی پربار آل‌پاچینو هستند. همچنین بازی پاچینو در فیلم «بوی خوش زن» نیز یکی از به یاد ماندنی‌ترین ایفای نقش‌های تاریخ سینما به حساب می‌آید.

پاچینو در فیلم «مخمصه» در کنار دیگر اسطوره‌ی سینما، «رابرت دنیرو» به ایفای نقش پرداخت که این فیلم در کنار فیلم‌های برجسته‌ی تاریخ قرار می‌گیرد. ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ پاچینو ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺍ در فیلم‌هایش ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ.

ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﭼﯿﻨﻮ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮔﻮﯾﯽ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﺍﻗﻌﺎً جزئی از نقش هستند. پاچینو یک الگو برای تمام بازیگران سینمای مدرن به حساب می‌آید و از محبوبیت بالایی در بین مردم نیز برخوردار است.

فیلم‌های برجسته: «بعد ازظهر سگی»، «پدرخوانده»، «مخمصه»، «صورت زخمی»


۳. جک نیکلسون

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

جک نیکلسون بازیگر مطرح آمریکایی و برنده‌ی ۳ جایزه‌ی اسکار، بازیگری است که به خاطر ایفای نقش‌های منفی و غیر قابل پیش‌بینی معروف است. فیزیک و شکل خاص ابرو‌ها و چشم‌های نیکلسون، او را برای بازی در نقش‌های متفاوت و عجیب، ایده‌آل کرده است.

در سال ۱۹۷۴ با بازی در فیلم «محله‌ی چینی‌ها» به کارگردانی «رومن پولانسکی» برنده‌ی جایزه‌ی گلدن گلوب شد و این نقش او، به یکی از ماندگارترین شخصیت‌های تاریخ سینما تبدیل شد. نیکلسون در فیلم‌های متفاوتی مثل «دیوانه از قفس پرید»، «چند مرد خوب»، «شرایط مهرورزی» و «رفتگان» به ایفای نقش پرداخت که همگی این فیلم‌ها در زمان خود فیلم‌های موفقی به شمار می‌رفتند و برای نیکلسون تحسین منتقدان را به دنبال داشتند.

اما به نوعی می‌توان بهترین بازی نیکلسون را در فیلم «درخشش» به یاد آورد. جایی که او در این فیلم شخصیت یک فرد روان‌پریش را ایفا می‌کند که سعی در آزار خانواده‌ی خود دارد. نیکلسون در این فیلم به حدی نقش خود را قابل باور ایفا کرد که هنوز هم از این فیلم به عنوان یکی از ماندگارترین فیلم‌های سینما یاد می‌شود. ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ سال ۲۰۱۳ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻠﺴﻮﻥ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺎﻓﻈﻪ او اعلام شد.

ﺍﻣﺎ خود او طی مصاحبه‌ای ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ را تکذیب کرد. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ‌ی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩه، ولی به نوعی کم‌کار شده است. بدون شک نیکلسون یکی دیگر از اسطوره‌های زنده‌ی سینمای دنیا به شمار می‌رود که در بین اهالی سینما از احترام بالایی برخوردار است.

فیلم‌های برجسته: «محله‌ی چینی‌ها»، «درخشش»، «رفتگان»، «شرایط مهرورزی»


۲. رابرت دنیرو

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

در حالی که نیکلسون استاد بازی در نقش‌های افراد روان‌پریش است، رابرت دنیرو مهارت بالایی در بازی در نقش‌های افراد خون‌سرد را دارد. با اینکه دنیرو چند سالی است که از دوران طلایی خود فاصله گرفته است، اما کارنامه‌ی بازیگری او به قدری کامل و پربار است که هنوز هم در بین بهترین بازیگران تاریخ سینما جای می‌گیرد. دنیرو با بیشتر کارگردان‌های بزرگ هالیوود همکاری کرده است.

ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭﯼ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﺗﯿﻦ ﺍﺳﮑﻮﺭﺳﯿﺰﯼ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ «ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ» ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ فیلم، ﺍﯾﻦ ﺩﻭ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ یک‌دیگر همکاری کردند ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ «ﮔﺎﻭ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺷﺪ.

ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ، ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ «ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ» ﻭ «ﺗﻨﮕﻪ‌ی ﻭﺣﺸﺖ» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﯼ این فیلم‌ها، ﻭﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺷﺪ. از رابرت دنیرو همواره در کنار آل‌پاچینو، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران تاریخ سینما یاد می‌شود و به نوعی همواره رقابتی بین طرفداران این دو برای کسب بهترین بازیگر تاریخ سینما وجود داشته است.

ﻭﯼ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۹۰ ﻓﯿﻠﻢ سینمایی ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. دنیرو ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ‌ترﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﯾﻔﺎ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪ.

فیلم‌های برجسته: «گاو خشمگین»، «راننده‌ی تاکسی»، «مخمصه»، «پدرخوانده»


۱. مارلون براندو

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما

تاثیر براندو بر روی بازیگران مرد سینما، غیر قابل انکار است. او به عنوان ستاره‌ای نوظهور در دهه‌ی ۵۰ میلادی کار خود را در سینما آغاز کرد و تا دهه‌ی ۷۰ میلادی به اوج شکوفایی خود رسید. براندو استاد ایفای نقش‌های عاطفیِ آمیخته با شرارت بود.

براندو در دهه‌ی ۷۰ میلادی با بازی در فیلم «اینک آخرالزمان» یکی از ماندگارترین بازی‌های تاریخ سینما را به اجرا درآورد. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ، ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺌﺎﺗﺮﯼ ‏ «ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻮﺱ» ﺍﺯ ﺳﻮﯼ «ﺍﻟﯿﺎ ﮐﺎﺯﺍﻥ» فیلمساﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ‌ی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﺩ.

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﺳﺘﻨﻠﯽ ﮐﻮﺍﻟﺴﮑﯽ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪی ﮐﻼﺳﯿﮏ ‏ «ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻮﺱ» ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﻧﺪﻭ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﭘﻨﺞ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﻧﺪﻭ، ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻭ ﺧﺎﺭﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩی ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩ.

ﺍﻭ ۳ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰﻩی ﺑﻔﺘﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۱۹۵۱ ﺗﺎ ۱۹۵۳ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ. امروزه از براندو به عنوان اسطوره سینما یاد می‌شود و بازی‌های او توسط بسیاری از بازیگران دیگر الگو گرفته شده‌اند. براندو در ۱ جولی سال ۲۰۰۴ درگذشت.

فیلم‌های برجسته: «اینک آخرالزمان»، «پدرخوانده»، «اتوبوسی به نام هوس»

منبع: manofthehourmagSource link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *